Yoga!

 

Introduktion:
På Extremfabriken lärs yoga ut genom Vinyasaflow. Flödet är nytt för varje dag men där sekvenser återkommer för att upptäcka hur mycket våra kroppar kommer ihåg och utvecklas. Yogan på Extremfabriken har som syfte att deltagarna ska få en större kroppskännedom & kroppskontroll och parallellt med detta bli smidigare och starkare.

Mål för terminen:

Skapa en rutin för medlemmar att variera yoga och sin sprint/styrketräning.
Deltagarna ska ha roligt och det ska vara informationsrikt på klasserna.

Efter första terminen kommer de ha kunskaper kring:

a) Solhälsningarna: Klassisk, A och B.

b) Två olika andningstekniker; Nadi Sodana och Eldandning.

c) Hur höftens lutning används för att ta kontrollen över jämnvikten mellan muskulaturen.

d) Hur blocks används för att utveckla styrka och flexibilitet.

e) Veta skillnaden mellan dynamisk och statisk stretch.

f) De stora muskulaturerna som hamstrings, glutes och quads.

g) Mindre, men idag problematiska, muskler som psoas, it-band, TFL & upper traps.

h) Variationer på plankor vid uppnått mål av 1 minuts statisk planka.

För vem?

Alla nivåer är välkomna. Deltagarna bestämmer intensiteten genom djupet de går ner i positionerna.

Syfte?

Finna ett lugn, samt större kroppskontroll och kroppskännedom för att öka medvetenhet, styrka och flexibilitet.

Fokus!

Grunderna i yogan samt de problemområden som lätt drabbar löpare.

Passen:

torsdagar är det Yoga Aktiv, där fokus ligger på styrka. På söndagar är det Yoga Fokus där vi fokuserar på flexibilitet. Med hjälp av blocks kommer deltagarna att bli introducerade till hur just de kan göra sin yogaupplevelse till den bästa.

Yogaläraren:

Johanna Löfberg, 27 år från Sollentuna. Johanna har flera års yogaerfarenhet inom Hatha yoga, som är den fysiska yogastilen. Intresset för hälsa och träning har varit en del av hennes liv sedan tonåren och hon älskar att dela med sig av sina kunskaper. Ni hittar henne också på Instagram: Johannasyoga.

Boka ditt pass HÄR!

No Notify!